Orașul Brezoi este un mic oraș de munte și un loc minunat, dăruit de Dumnezeu cu multe peisaje fascinante și cu oameni ospitalieri. Orașul este situat în nordul județului Vâlcea, la confluența râului Lotru cu râul Olt, în cea mai mare depresiune intercarpatică, cunoscută sub numele de Țara Loviștei.

La sfârsitul secolului al XIX-lea (aproximativ prin 1899), Alexandru Vlahuță a făcut o călătorie pe valea Lotrului, continuând astfel drumul prin țară în vederea documentării pentru cartea sa „România pitoreasca”.
Scriitorul a urcat chiar pe Turtudanul (un vârf din Brezoi) si a avut astfel în față o priveliște de neuitat.
Iată câteva din impresiile sale: „… într-un adevarat colț de rai e așezat Brezoiul…. În fața satului, dincolo de Lotru, se înalță ca un foișor Turtudanul de pe al cărui creștet pleșuv și ascuțit se deschid priveliști mărețe în depărtarea zărilor, peste spinările vinete ale munților și pe văile înnoptate de codri, pe fermecătoarele văi…”.

Din punct de vedere administrativ, conform împărțirii administrativ-teritoriale din anul 1968, orașul Brezoi se compune din: orașul Brezoi propriu-zis si 9 sate: Păscoaia, Valea lui Stan, Vasilatu, Golotreni, Văratica, Proieni, Corbu, Drăgăneşti si Călineşti.

Orașul se află la altitudinea medie de aproximativ 400 de metri în Carpații
Meridionali cuprinzând partea estică a grupei Parângului (estul și sud-estul Munților Lotrului, nordul Munților Căpățânii) și sud-vestul grupei Făgărașului (vestul Munților Cozia) în Depresiunea Loviştei sau Titeşti-Brezoi (cuprinzând zona de confluență a Lotrului cu Oltul), la întretăierea paralelei de 45º21’ lat.N cu meridianul de 24º15’ long.E. În afara orasului, intreaga zonă este plină de păduri, văi și munți, cu sate răspândite și locuitori care te primesc cu căldură și gata oricând să depene poveștile locului, transmise din bătrâni.

Brezoi se află în extremitatea central-nordică a județului Vâlcea la limita acestuia cu judetul Sibiu. Prin aceasta poziție geografică, orașul Brezoi este situat la 35 km depărtare de municipiul Râmnicu-Vâlcea, pe D.N.7 (E81), la 67 km de orașul Sibiu, tot pe D.N.7 (E81), la 35 km de stațiunea Voineasa pe D.N.7A.

Articolul continuă mai jos. Îți place?

Urmărește Colțișor de România și pe facebook

Orașul Brezoi are o pozțție geografică excentrică în cadrul rețelei urbane a județului Vâlcea, reprezentând centrul cel mai nordic si cu o evolutie net diferențiată de celelalte orașe ale acestuia. Strabătut pe direcția nord-sud de calea ferată Sibiu-Piatra Olt și de drumul național 7 (D.N.7) sau drumul european 81(E81), orașul are legături atât în cadrul județului Vâlcea cât și cu toate celelalte orașe și așezări ale țării.
Vatra orașului cuprinde părțile joase din Valea Lotrului, la confluența acestuia cu râul Olt, cât și o parte din Valea Oltului, unde se află o serie de localități componente Brezoiului.

În afara orașului, intreaga zonă este plină de păduri, văi și munți, cu sate răspândite și locuitori care te primesc cu căldură și gata oricând să depene poveștile locului, transmise din bătrâni.

Fauna și flora montană și submontană, apele de munte (populate cu speciile specifice de pești), clima generoasă, montană, cu aerul curat, lipsită de vânturi puternice, de zile caniculare sau de geruri năprasnice, constituie un foarte bun remediu împotriva stresului cotidian. Flora, foarte variată, abundă în specii rare sau unice (floarea de colț e găsită aici la cea mai joasă altitudine din Europa – sub 500 de metri).

Poziția sa într-o zonă aproximativ centrală a României, deschide perspective multiple din punct de vedere turistic și constituie punctul de plecare pentru numeroase trasee turistice marcate ce străbat munții Lotrului, Căpăţânii și masivul Cozia.

Orașul Brezoi se află la 35 km nord de Râmnicu Vâlcea și la 66 km sud de Sibiu.

Accesul în orașul Brezoi se poate face prin ramificația DN7A (Brezoi–Voineasa–Petroșani) a drumului național 7 (Drumul european E81) sau pe calea ferată, stația aferentă purtând numele de Lotru.

Clima este temperat continentală de tip muntos, specifică zonei Carpaților Meridionali, dar mai blândă datorită așezării orașului în zona depresionară. Temperaturile medii anuale oscilează între 5-6º C la 8º C, temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 15-16º C, iar a lunii celei mai friguroase (ianuarie) de –3,5º C. Variațiile de temperatură sunt în funcție de altitudine, ca și precipitațiile medii anuale ce variază între 800-1200 l/an.
Vânturile sunt în general slabe. Se simt brizele de munte mai ales primăvara și toamna.

Rețeaua hidrografică este bogată fiind alcătuită din râul Lotru ce colectează toate apele de pe suprafața orașului, în afară de satele de pe Valea Oltului.
Cele mai importante pâraie ce se varsă în Lotru sunt, pe stânga: Păscoaia, Hotarul, Vasilatu, Valea Doabrei, iar pe dreapta: Valea lui Stan, Vultureasa, Valea Satului și Daneasa.
Prin zona Brezoiului, pe direcția nord-sud trece și Oltul, adunând afluenți din Munții Lotrului. Pe Olt se află lacul de acumulare de la Gura Lotrului.

Învelișul bio si pedogeografic este în funcție de așezare și relief (altitudine).
Vegetația zonală pe altitudine cuprinde etaje și subetaje, ca etajul nemoral (al pădurilor de foioase), etajul boreal (al pădurilor de molid), etajul subalpin (al tufărișurilor) și etajul alpin (al tufărișurilor pitice și pajiști secundare). În lunca Lotrului există și zăvoaie de arini.
Fauna este bogată, ca si vegetația, fiind specifică zonei muntoase. Există si o faună acvatică unde predomină salmonidele.
Solurile sunt în funcție de o serie de factori, fiind slab bogate în humus, făcând parte din clasa cambisolurilor și spodosolurilor.

Obiective turistice, monumente istorice:

– Monumentul Eroilor din Brezoi (monumentul „Eroii de la Olt – 1916”)
– Cimitirul eroilor din satul Călineşti (1921)
– Biserica veche din Călineşti (1715)
– Biserica veche din Proieni (datând din 1583, are o valoare istorică și documentară: cărți de cult bisericesc, ediție între 1743-1862, numeroase icoane – din care 8 sunt din anul 1794).
– Biserica veche din Brezoi (1793)
– Pe malul stâng al râului Olt, în satul Varațica se află turnul roman construit în anul 101 î.e.n.
– În satul Valea lui Stan (se află în partea de vest a orașului Brezoi, la circa 4 km) se afla necropola cu morminte de inscripție în cutii (cistate) considerate unicat în felul lor.
– Barajul și lacul de acumulare Gura Lotrului.
– Există un potențial turistic natural deosebit, în apropiere aflându-se Parcul Național Cozia cu o suprafațăa de 2.500 ha și Rezervația Valea Doabrei aparținând Ocolului Silvic Brezoi.

Trasee turistice:

Așa cum spuneam din Brezoi pornesc o mulțime de trasee turistice marcate fascinante prin frumusețea locurilor pe care le străbat:

– Brezoi – Vf. Ţurţudan (644 m), (1 ora); marcaj triunghi rosu;
– Brezoi – Vf. Doabra – Vf. Suliţa (3 ore); marcaj triunghi rosu;
– Brezoi – Valea satului – Stâna Târsa – Şaua Jilistei – M. Dosul Pamântului – Culmea Pârâul Câinelui – Olăneşti (9-14 ore); marcaj cruce albastra;
– Brezoi – Valea Satului – Stâna Târsa – Poiana lui Pavel – Valea Lotrisor – Motel Lotrisor (6-7 ore); marcaj punct rosu si banda albastra;
– Brezoi – Culmea Vultureasa – Vf. Vultureasa – Vf. Naratu (4-5 ore); marcaj punct rosu;
– Brezoi – Vasilatu – Valea Vasilatu – Vf. Poiana Suliţei – Culmea Proieni – Vf. Veveretul (1371 m) – Proieni (5-6 ore); marcaj triunghi galben si cruce rosie;
– Brezoi – Valea Glodului (4-5 ore); marcaj triunghi galben;
– Valea lui Stan – Plaiul lui Stan – Suhaiasa – Valea Sasa – Saliste (8-9 ore); marcaj banda rosie si triunghi rosu);
– Valea lui Stan – Plaiul lui Stan – Vf. Preota – Stâna Zmeuretul (7-8 ore); marcaj banda rosie;
– Stâna Zmeuretul – Curmatura Zanoaga – Vf. Valeanu – Curmatura Piatra Rosie – Vf. Capatâna – Saua Funcel – Vf. Nedeia – Curmatura Oltetului (8-9 ore); marcaj banda rosie;
– Gara Lotru – Muchia urzicii – Stâna Rotunda – Vf. Cozia – Cabana Cozia (5 ore); marcaj banda albastra;
– Călineşti – Valea Călineştiului – Vf. Suliţa