”Colțișor de România” este singura publicație specializată de turism din România care promovează exclusiv destinațiile de excepție din turismul românesc. Pentru a confirma încă o dată acest renume vă invităm astăzi să mergem împreună la Suceava – orașul Cetății de scaun a Moldovei.

Bine apărată, ea a fost în stare să reziste până la capătul marelui asediu otoman din anul 1476, Mahomed al II-lea însuși, cuceritorul Constantinopolului, trebuind să se recunoască învins. La fel și celebrul rege polonez Ioan Albert, cel care iniția, în 1497, un asediu similar. De la aceste fapte și completând și cu respingerea asediului din 1485, tragem concluzia că Cetatea de Scaun a Moldovei, grație domnilor moldoveni și, în mod special, lui Ștefan cel Mare a fost o cetate invincibilă.

Nu cred că greșim că îi invităm, în egală măsură pe români și străini, să viziteze municipiul Suceava fiindcă orașul de pe râul Suceava, este unul dintre orașele cu cele mai multe obiective de patrimoniu medieval din România.

Suceava este municipiul de reședință al județului cu același nume, Bucovina, România. Se află în nordul României. Localitatea se află în sudul regiunii istorice Bucovina. Orașul este situat în Podișul Sucevei, pe cursul râului cu același nume, la 21 km distanță de vărsarea în Siret.

Grație edililor orașului moldovean întregul patrimoniu medieval a fost reabilitat și pus în valoare pentru satisfacția publicului vizitator, de același tratament bucurându-se și o parte din clădirile de referință din perioada administrației austriece din Bucovina.

Articolul continuă mai jos. Îți place?

Urmărește Colțișor de România și pe facebook

Ca semn de recunoaștere, Comisia Europeană a declarat municipiul Suceava în 2017 ca ”destinație europeană de excelență” în cadrul unui concurs european privind turismul cultural tangibil.

Prima atestare a Târgului Sucevei este din 18 august 1388, în baza unui document dat de Petru I, dar localitatea era locuită încă din neoliticul timpuriu.

În secolul al XIV-lea târgul era dezvoltat în partea de est a actualului oraș și era apărat de o fortificație formată din șanț, val și palisadă, iar ulterior, după ce Scaunul Domnesc s-a stabilit la Suceava localitatea s-a dezvoltat, iar în jurul Curții Domnești se extind așa zise cartiere ale meșteșugarilor și negustorilor, care lărgesc considerabil suprafața locuită a târgului.

Cel mai important edificiu medieval al orașului este Cetatea de Scaun a Sucevei care găzduiește acum și o expoziție permanentă ce atestă caracterul militar al obiectivului.

Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievală aflată la marginea de est a orașului Suceava. Ea se află localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o înălțime de 70 metri față de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a Sucevei.

Cetatea Sucevei, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel naţional.

Prima atestare documentară a Cetății de Scaun a fost menționată printr-un document de la 10 februarie 1388 în timpul domniei lui Petru I Mușat. Domnitorul Alexandu cel Bun o fortifică suplimentar.

Însă maxima dezvoltare o cunoaște în timpul domnitorului Ștefan cel Mare care, în două faze, restaurează clădirile din interios, adaugă zidul de incintă, extinde și consolidează șanțul de apărare.

Cetatea a suportat puternice asedii în anii 1476, 1485 și 1497, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, nefiind niciodată cucerită.

Cetatea a fost ocupată însă în 1538 datorită trădării boierilor moldoveni.

Ansamblul arhitectonic medieval, alcătuit din castel şi ziduri de apărare, a fost consolidat şi completat în cadrul unui vast proiect cu finanţare în perioada 2011-2015, redându-i aspectul impunător, intrat în legendă, dar şi subtila strălucire princiară din trecut.

În anul 2016 a fost realizată în Cetatea Sucevei prima expoziţie permanentă care ilustrează teme de mare interes pentru public, precum prima şi cea mai cuprinzătoare prezentare a armelor medievale din Moldova, a blazoanelor domnilor şi boierilor moldoveni din secolele XIV – XVII sau Tezaurul medieval al Moldovei.

Lapidariul recompune pentru prima dată cea mai completă imagine a Cetăţii Sucevei, evidențiind sistemele constructive şi decoraţia arhitecturală, dominate în secolul al XV-lea de variate teme ale goticului. Utilităţi domestice medievale, precum sobele de teracotă, combină absolut surprinzător şi elegant motive decorative locale cu cele central-europene. Sistemele multimedia cu tematică istorică medievală şi proiecţiile video cu subiecte legate de istoria cetăţii reprezintă o noutate expoziţională în România.

Cele mai bine receptate de către publicul vizitator sunt cartea interactivă de istorie medievală a Moldovei – Străinii despre noi şi proiecţia video Cronica Cetăţii Sucevei, reconstituind o lume surprinzătoare şi vie, îndepărtată şi totuşi foarte reală, având sentimentul puternic că toţi facem parte din aceeaşi poveste!

În fiecare an în Cetatea de Scaun a Sucevei se desfășoară, la mijlocul lunii august, Festivalul de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare” la care participă trupe și ordine medievale din țară și din străinătate și atrage zeci de mii de spectatori. Festivalul De artă Medievală de la Suceava este cel mai mare festival de gen din țară.

În aceeași perioadă din an – a doua decadă a lunii august – se organizează în șanțurile de apărării ale Cetății de Scaun a Sucevei un festival de muzică rock. ”Bucovina Rock Castle”. Care se bucură de un succes enorm în rândul tinerilor.