Localitatea Sărata Monteoru este plasată la o altitudine de 86 m             într-o depresiune intracolinară drenată de râul Sărata, situată pe un flanc al Dealului Istrița la extremitatea sud-estică a Subcarpaților Curburii, într- zonă acoperită…